Kedves Ügyfelünk!

2014. március 15-én hatályba lép az új Ptk., aminek sérelemdíj elnevezésű rendelkezése vélhetően jelentősen átformálja majd az egészségügyi kártérítési perekben is az eddig a betegek által a vagyoni kártérítés mellett kért nem vagyoni kártérítésnek nevezett kártérítési kérelmek bírói megítélését.
2:52. § [Sérelemdíj]
(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.
(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára - a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.
(3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg.

A jelenlegi nem vagyoni kártérítés iránti kérelmet a bíróság csak akkor ítéli meg, ha a beteg bizonyítja, hogy őt szükségtelen fájdalom, tanulási nehézség, a családi-, társadalmi életből való kiesés, lelki megrázkódtatás, stb. érte és ehhez arányosan megjelöl egy összeget, amit ezek kompenzációjaként el tudna fogadni. Az összegszerűséget a bíróság állapítja meg minden körülmény összevetése alapján. Jövő márciustól ez a bizonyítási kötelezettsége a betegnek megszűnik és a sérelemdíj automatikusan jár, amennyiben szakmai kötelezettség megszegését a bíróság bizonyítottnak látja.

Az eddigi ügyvédi tájékoztatókon az hangzott el, hogy ez a sérelemdíj kisebb összegű lesz ugyan, mint a jelenlegi nem vagyoni kártérítésekként megítélt összegek, viszont automatikusan jár majd a betegnek.

Fölvetődik, hogy az egészségügyi szolgáltatók figyeljenek oda és esetleg egészítsék ki, terjesszék ki a felelősségbiztosításaikat erre a sérelemdíjra is.

Megkértük megbízottunkat, hogy nézzen utána a jelenlegi helyzetnek. A megkeresésekre az alábbi válaszok érkeztek:

Az Allianz válasza:
A Ptk. hatálybalépése idején fogjuk hatályba léptetni a módosított termékünket. A sérelemdíjra vonatkozó végleges
rendelkezések még nincsenek meg feltételszöveg szintjén. Februárban tudunk erre leghamarabb válaszolni.

üdv,
Szegedi Imre
értékesítési tanácsadó
Allianz Hungária Zrt"


A Generali válasza:
Erre a kérdésre, 2014.03.15.-én tudunk választ adni. Jelenlegi feltételeink a hatályos PTK-nak felelnek meg.

üdvözlettel
Szalma Berta
értékesítés támogató
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Alkusz-Dealer Értékesítési Igazgatóság
Értékesítés-támogató Osztály"
Kérjük, hogy saját érdekében kísérje figyelemmel a jogszabályi változásokat követő biztosítási szerződésbeli változásokat.
Ez ügyben fölmerülő minden további esetleges kérdésére is szívesen válaszolunk.
Tisztelettel
Dr. Sztrilich András
ügyvéd