Kedves Ügyfelünk!

A 2014. január 1-től érvényes adótörvény módosítások kiterjednek a KATA-ra is. Változás, hogy a vállalkozások a főállásúnak minősülő kisadózók után a hagyomás 50 ezer forint helyett választásuk szerint 75 ezer forintos tételes adót is fizethetnek, így a kisadózók magasabb nyugdíjra és táppénzellátásra szerezhetnek jogosultságot. A társadalombiztosítási és munkanélküli ellátások alapja ebben az esetben 136 250 forint lesz, szemben a havi 50 ezer forintos befizetés után számított 81.300 forintos ellátási alappal.

2014. január 1-től az a személy, akit egyidejűleg fennálló több munkaviszony keretében foglalkoztatnak, nem minősül főállású kisadózónak, amennyiben e foglalkoztatások együttes időtartama eléri a heti 36 órát. Igy jövőre a kisadózó vállalkozót a havi kata megfizetése mentesíti egyéb vállalkozásaiban a minimum járulékok megfizetése alól.

Csak 25 ezer katát kell majd fizetnie annak, aki egyéni vagy társas vállalkozóként legalább a minimális járulékalap után fizeti a járulékokat, vagy aki egy másik kisadózó vállalkozásában főállású kisadózónak minősül. (Tehát nem lesz főállású kisadózó az sem, aki más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított, vagy egy másik kisadózó vállalkozásban főállású kisadózónak minősül.)

A helyi adókról szóló törvény hatályos rendelkezései értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást csak a KATA alanyisága időszaka egészére választhatja. Vagyis csak akkor „léphet ki” az egyszerűsített adóalap-megállapítási szabályok alól, ha a KATA alanyiságát is megszünteti. A módosítás eredményeként lehetővé válik, hogy a KATA alany adóévre válassza az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert, ezért ha valamilyen okból már nem tartja racionálisnak az ilyen módon történő adóalap-megítélést, választhatja az általános szabályok alkalmazását, míg továbbra is KATA alany marad.

Kérjük, hogy amennyiben a magasabb, azaz a havi 75 ezer forintos KATA-alapot választja, Irodánknak 2013. december 20. napjáig ezt jelezni szíveskedjen, hogy a változásbejelentést még ebben az évben megtehessük.

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András

ügyvéd