Bemutatkozó levélTisztelt Hölgyem/Uram, kedves leendő EMEJÖE tag!

Az Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület 2011-ben alakult az egészségügyben dolgozók munkahelyi és szakmai érdekvédelme körébe tartozó egészségügyi jogsegély-szolgálat működtetése és a rászorulók segélyezése céljával. Az Alapítók szándéka a köztestületi kamarák látókörébe nem tartozó, vagy onnan kieső, de az egészségügyi szakemberek mindennapjait érzékenyen érintő problémákra hatékony és adekvát jogi, érdekvédelmi és segélyezési válaszok és megoldások adása, kidolgozása a tagság igényeinek megfelelően.

Rendeltetésünk szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. Feladatunknak tekintjük továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában foglaltakkal egyezően az egészség megóvására, az egészségvédelmére való nevelést, az egészségügyi oktatást, továbbképzést, az egészségügyben való esélyegyenlőség javítását, de a kritikai észrevételek megtételét is.

Egyesületünk az európai országokban nem példa nélküli, de ugyanakkor még nem is széles körben elterjedt jogvédő szervezet. Feladata az egyéni érdekvédelem mellett, hogy mind szervezeti, mind személyi függetlenségre támaszkodva közreműködjön egészségügyi jogviták rendezésében hazai és nemzetközi helyszíneken egyaránt elsősorban mediációs tevékenység formájában. Célunk továbbá hatékony képviselet biztosítása minden a betegek által a tagjainkkal szemben kezdeményezett eljárásban, egyeztetés az egészségügyben dolgozók munkahelyi, fegyelmi és közigazgatási (OEP, NAV, stb.) ügyeiben, illetve fölkérésre az egészségügyi dolgozók közötti vitákban. Szervezetünk zárt szakmai szervezet, annak természetes személy tagja csak egészségügyi közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember lehet. Szervezetek, vállalkozások, intézmények, amelyek tevékenységünkkel egyetértenek, pártoló tagsági státusba kerülhetnek.

Az EMEJÖE céljai megvalósítása érdekében egészségügyi felvilágosító és szűrőprogramokat szervez gyermekeknek és felnőtteknek, illetve ehhez kapcsolódó kiadványokat jelentet meg, pályázatkészítéshez nyújt segítséget, kulturális és szervezési tevékenységet folytat, szabadidős programokat szervez, egészségügyi minőségbiztosítási szempontok kidolgozásában, bevezetésében, akkreditálásában, valamint egészségügyi életpálya-modell kidolgozásában nyújt segítséget.
Mindezen tevékenységünk célja és értelme az egészségügyben dolgozó szakembereknek az érdekképviseletbe és a kölcsönös segítségnyújtásba vetett bizalmának visszaszerzése és közérzetük javítása. Ezt egy speciálisan a tagjaink részére kidolgozott, munkájuk mellett a családi- és magánéletükre is kiterjesztett jogvédelmi és önsegélyező képviseleti rendszerbe foglalva valósítjuk meg.

Amennyiben munkánk további részletei is érdekli, kérjük, tekintse meg honlapunkat! Itt megtalálható az Egyesület Alapszabálya, eddigi eredményei, állásfoglalásai, a tagsághoz szükséges adatlap, az Egyesület és a munkatársak elérhetőségei és fogadóórái, a velünk kapcsolatos fontosabb hírek és események.
Bízva a sikeres együttműködésünkben, várjuk jelentkezését!

Budapest, 2011. október 1