Kedves Ügyfelünk!

Az első és legfontosabb változás az, hogy változik a főállású nem főállású kisadózó fogalma. 2014-től az a kisadózó sem minősül főállásúnak (tehát 50 ezer forint helyett havi 25 ezer forint KATA terheli csak), aki:

  • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
  • a Tbj szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, azaz nyugdíjas,
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
  • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
  • olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
  • rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
  • a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is.

Az egyik változás tehát, hogy a heti 36 órás jogviszony ebben az esetben összeszámíthatóan figyelembe vehető lesz.

A másik, hogy lényegében a heti 36 órás jogviszonnyal azonos módon kezeli a jogszabály, amennyiben a kisadózó egy másik vállalkozásban egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított társas vállalkozónak minősül.

Végül is teljesen életszerű, hogy amennyiben egy vállalkozó egy vállalkozásban már eleget tesz a havi minimális járulékfizetési kötelezettségének, akkor főállású kisadózóként már ne legyen a magasabb összeg megfizetésére kötelezett. Érdemes viszont megjegyezni, hogy a tervezet szövege nem a minimum járulékfizetéshez, hanem a nem kiegészítő tevékenységű vállalkozás folytatásához köti a nem főállású státuszt. Ebből viszont az is következik, hogy 2014-től az sem minősül főállású kisadózónak, aki emellett nappali tagozatos hallgatóként vagy tanulóként egyéni vagy társas vállalkozásában (kivét vagy tagi jövedelem híján) egy fillér járulékot sem fizet.

Ugyancsak nem minősül főállású kisadózónak a jövőben, aki egy másik vállalkozásban főállású kisadózóként fizet járulékot.

További fontos változás, hogy jövőre a főállású kisadózó a magasabb összegű ellátási alap érdekében választhat magasabb összegű havi KATA fizetést. Havi 75 ezer forintos KATA esetén a kisadózó havi ellátási alapja, azaz ami után táppénzt, gyed-et, nyugdíjat kaphat 136.250 forint lenne, szemben az alap 50 ezer forintért „járó” 81.300 forintos ellátási alappal. A havi 25 ezer forintot fizetőknek semmilyen ellátás nem jár. Ami az ezzel összefüggő eljárással kapcsolatban további újdonság, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot év közben is meg lehet tenni, illetve vissza lehet vonni.

 

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András
ügyvéd