Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok fennállnak.