Kedves Ügyfelünk!

Az már köztudomású, hogy az új Ptk. hatályba lépését, azaz 2014. március 15. napját követően Kft-ét alapítani, vagy Bt-ből, vagy egyéni vállalkozásból ilyenné alakulni már csak legkevesebb 3 MFt-os törzstőkével lehet (ahogy 2007. előtt is csak így lehetett).

A március 15. napján már bejegyzett, korábban alapított, ennél kisebb törzstőkéjű Kft-ék a 3 MFt-os törzstőke elérésére 2 év türelmi időt kaptak azzal az időbeli szűkítéssel, hogy amennyiben március 15. után bármilyen cégmódosítást végeznek (névváltozás, tagcsere, új székhely, telephely, fióktelep, tevékenységi kör, stb.) ezzel a változással egyidejűleg kötelesek fölemelniük a törzstőkéjüket a megadott legalább 3 MFt összegre.

Az emelés történhet apporttal, pénzzel, vagy az eredménytartalék fölhasználásával, illetve ezek kombinációjával.

Kérjük fentiekre tekintettel dönteni az esetleges cégmódosításról, átalakulásról.

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András
ügyvéd