Az adóellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. A kézbesítés történhet az adóellenőrök személyes megjelenésével, vagy levélben történő kiküldés esetén annak átvételével. Az ellenőrök elmondják és a levélben meg is írják, hogy az adóellenőrzés megkezdését követően önellenőrzésnek már nincsen helye. Ha egy hibát önellenőrzés tár fel, annak csak késedelmi pótlék vonzata van (ami az MNB-alapkamat duplája évente), míg ha ezt az adóellenőrök teszik meg, a késedelmi pótlékon felül az adóhiány 50 %-át bírságként is megállapítják. Nyilvánvaló, hogy adóellenőrzés esetén is olcsóbb, ha még lehet(ne) önellenőrizni.

Azt nem mondják el és nem is írják meg az adóellenőrök, hogy az adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjában már folyamatban lévő önellenőrzést az adózó jogosult az önellenőrzés szabályai szerint befejezni akkor is, ha közben vele szemben adóellenőrzési eljárás indult meg. Folyamatban lévő önellenőrzésnek meg az tekinthető, ha az adózó a feltárt adót, támogatást (azaz a hibát) már az adóellenőrzés megkezdése előtt fölfedezte és jegyzőkönyvi nyilvántartásba vette, de az önellenőrzési bevallás benyújtására nyitva álló idő (amire a fölfedezéstől 15 naptári nap áll rendelkezésre) még nem járt le.

Természetesen a vizsgálat alá nem vont adó és költségvetési támogatás (amennyiben nem áll fenn egyéb kizáró ok) önellenőrzését a vizsgálat alá nem vont időszak vonatkozásában az adóhatósági ellenőrzés nem befolyásolja, azt az adózó a más téren megindult adóellenőrzés tényétől teljesen függetlenül önellenőrizheti.

A személyesen és telefon útján bejelentett adóellenőrzés megkezdésekor az adóellenőrök szóban kérdezik meg a vállalkozótól: „Van-e folyamatban lévő önellenőrzés a vállalkozásnál?” Ha erre Ön „nem”-el válaszol, utána már nem lehet önellenőrzést előterjeszteni, mert a nemleges válaszát nyomban jegyzőkönyvezik. Egy vállalkozónak ugyanis tudnia kell, hogy van-e, vagy nincsen önellenőrzés folyamatban a saját vállalkozásánál.

Kérjük ezért, hogy ilyen kérdés esetén mindig határozottan úgy feleljen, hogy „Igen, a vállalkozásomnál van folyamatban önellenőrzés. Annak részleteit a könyvelés intézi.” Ezzel a válasszal lehetővé teszi, hogy az esetleges hibákat önellenőrzéssel még ki lehessen javítani. Kérjük győződjön meg arról, hogy igenlő válasza is bekerüljön a jegyzőkönyvbe.

Bármelyik is történik, kérjük legkésőbb még aznap értesítse Irodánkat !

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András

ügyvéd