Kedves Ügyfelünk !

Az alábbiakra hívjuk föl szívese figyelmüket:

Március 15-én hatályba léptek az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései, amelyek közül az egyik leglényegesebb, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknál (kft.) a törzstőke a korábbi hatszorosára emelkedik, hiszen az eddigi 500 000 forint helyett 3 millió lesz a minimuma. Az átmeneti szabályok lehetőséget adnak a kft.-k részére, hogy 2 év alatt emeljék meg a törzstőkéjüket.

Ez utóbbi szabály azonban a pályázatokon indulni szándékozókat megtévesztheti és a 2014 nyarától várható uniós pályázatok kapcsán komoly meglepetés is érheti a cégvezetőket.

A 2011-től elindult Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési pályázatai – amelyek az uniós pályázati kiírásokat jelentették –, jelentősen enyhítettek a pályázatokon való indulás feltételein. A gazdaságfejlesztés terén a gazdálkodásra vonatkozó feltételek között mindössze két feltétel maradt meg, amelyek közül különösen az egyik bír jelentőséggel. E szerint nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. A kritérium az elmúlt években azt jelentette, hogy annak a cégnek, amelynek a saját tőkéje nem érte el az 500 ezer forintot – ami a jogszabályi minimum volt – nem indulhatott a pályázati kiírásokon. Ez a jogszabályi minimum azonban 3 millió forintra emelkedett, így hiába van a törzstőke megemelésére 2 év türelmi idő, a pályázatokon való részvételi feltétel ezt nem veszi figyelembe

Sokan ráadásul a saját tőkét gyakran össze lehet keverni a törzstőkével, így csodálkozásra adott alapot, amikor valaki arról értesül, hogy az ő cégének saját tőkéje a jogszabályi minimum alá csökkent. Ennek az az oka, hogy a számviteli szabályok szerint a saját tőke = a jegyzett tőke + és – az eredmény, vagyis nyereséges év után a saját tőke magasabb, mint a jegyzett tőke, veszteséges év után meg kisebb. Vagyis a saját tőkébe a tárgy évi vagyonváltozás, azaz a mérleg szerinti eredmény is beletartozik, ami ha negatív volt, azaz a cég veszteséget termelt, akkor a saját tőkét negatívba vitte, főleg, ha a veszteség több éven át fönnállt. Amíg a törzstőke jogszabályi minimuma 500 ezer forint volt, ez a szabály csak a tartósan veszteséges cégek esetén jelentett általában problémát, a mostani 3 millióra való emeléssel viszont még az elmúlt években nyereséges cégek sem biztos, hogy elérik majd ezt a magas értéket. Egy 500 ezres jegyzett tőkéjű cég saját tőkéje ugyanis tőkeemelés nélkül úgy lehet legalább 3 millió forint és ezzel idény nyáron pályázatképes, ha a megelőző évek gazdálkodásának eredménye összesen (tehát nem évente) legalább 2,5 MFt mérleg szerinti eredmény.

Ha a fenti szabály a 2014-2020-as uniós kiírásoknál is érvényben marad, úgy sok vállalkozást kizárhatnak az EU-s pályázati lehetőségekből. Megoldást jelenthet a problémára a törzstőke tulajdonosok általi mielőbbi megemelése, vagy a betéti társasággá, közkereseti társasággá való visszaalakulás, amely bár presztízsben kisebb rangot ad majd a cégnek, viszont a vállalkozás indulhat az uniós kiírásokon, amely esetenként sokmilliós támogatással kecsegtet.

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András

ügyvéd