Kedves Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra, amiben esetleg családtagjai, ismerősei részt vehetnek:

A kormány 830 millió forintos kerettel programot indít a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására a Közép-magyarországi régióban.

Megnyílt a www.mva.hu/segitunkinditani nevű honlap, ahol a potenciális jelentkezők feltölthetik előzetes jelentkezésüket a programra 2014. április 30-ig.

Ezután megkezdődik a résztvevő fiatalok kiválasztása: ennek keretében mintegy 350 jelentkezőt vonnak be a vállalkozói készség, képesség fejlesztését szolgáló elméleti és gyakorlati képzésbe, amely júniustól kezdődik. Szeptemberre kell a leendő vállalkozó fiataloknak elkészíteniük azt az üzleti tervet, amellyel pályáznak a program második pillérét képező vissza nem térítendő tőkejuttatásra. Ebben a támogatásban, minimálisan 200-an részesülhetnek. Az üzleti terv jóváhagyása esetén maximálisan 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az OFA-nál a fiataloknak, akiknek megpályázott beruházás 10 százalékát kitevő önerővel kell rendelkezniük.

A támogatható tevékenységek: a vállalkozás előkészítésének költsége, így például cégalapítás, ügyvédi szolgáltatás, kötelező engedélyek, a megvalósítás költsége, például eszközbeszerzés vagy bérlés.

Azok a 18 és 35 év közötti fiatal, önálló vállalkozás indítására vállalkozó természetes személyek pályázhatnak, akik a Közép-magyarországi régióban igazolt állandó lakcímmel rendelkeznek, életvitelszerűen ott tartózkodnak, valamint rendelkeznek vállalkozási szemlélettel, képességgel, és reális ötletük van a leendő vállalkozás tevékenységére vonatkozóan.

Feltétel az is, hogy a jelentkezőknek nem lehet más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrészük,illetve nem lehetnek annak egyedüli vagy többségi tulajdonosai.

Tisztelettel

Dr. Sztrilich András

ügyvéd

U.I.: Az egészségügyi szolgáltatás, egészségturizmus, egészségipar vonzó terület lehet.