Az egészségügyi dolgozói körre is jellemző, hogy az orvosok és asszisztensek időről-időre munkahelyet változtatnak. Ez történhet önkéntes elhatározás alapján, de történhet a munkavégzés hiányosságai miatti munkáltatói felmondással is.


Ez utóbbi esetben az új munkáltató az előzmények ismerete hiányában ugyan jó szándékkal alkalmazza a nála jelentkezőt, majd esetleg saját kárán maga is megtapasztalja azokat a hiányosságokat, amik miatt a jogelődje felmondott a munkavállalónak.


Ezt a kockázatot el lehet kerülni, ha álláspályázatnál, illetve a munkára jelentkezőnél a munkaviszony létesítése feltételéül szabjuk, hogy a jelentkező csatolja be az előző munkáltatótól írásban kapott értékelését (régi neve: ajánlólevél).


A Munka törvénykönyve erről így rendelkezik:

81. § (1) A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad.

(2) Az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését vagy módosítását a munkavállaló bíróságtól kérheti.


Az értékelésnek azonban csak akkor van értelme, ha az valós adatokat, illetve véleményeket tartalmaz, mert csak ez jelenthet kollegiális segítséget a következő munkáltató részére. A valós adat azt jelenti, hogy az bizonyítható legyen (pl. a munkavállaló hetente háromszor késett 15-15 perceket > bizonyíték a jelenléti ív, vagy pl. a munkavállaló a munkaviszonya alatt háromszor részesült írásbeli figyelmeztetésben > bizonyíték az írásbeli figyelmeztetések, pl. a munkáltatói utasításokat nem tartotta be > ha nincs rá bizonyíték, mellőzendő ez a mondat).


A vélemény szabad, de ez nem lehet sértő (pl. nem találta meg a megfelelő hangot a betegekkel, munkatársaival > ez nem sértő vélemény, pl. minősíthetetlen hangnemben beszélt a kollégáival, és a tisztálkodása is rendszertelen volt, sokszor büdösen jött dolgozni > sértő vélemény, ezért mellőzendő, pl. nem tudott elszámolni a rábízott készpénzzel > bűncselekménnyel vádolás, ezért mellőzendő, kivéve, ha a bíróság jogerősen elítélte sikkasztásért).


Ha minden munkáltató megköveteli, és ő maga is alkalmazza az írásbeli értékelést, előbb-utóbb kiszűrhetők lesznek azok a munkavállalók, akik alkalmatlanok arra, hogy egy munkahelyen hosszú távon elvárható teljesítményt nyújtsanak, illetve ott elvárható magatartást tanúsítsanak. Azt a munkavállalót, aki nem hozza az ajánlólevelét, vagy ha abban negatívnak megítélhető dolgokat olvasunk vagy ne, vagy csak jelentős fenntartásokkal, a maximális 90 napos próbaidővel alkalmazzuk.


Az ajánlólevelek kiadásával kollegiális segítséget kapunk és nyújtunk a munkavállalói piac megtisztításához, ami minden munkáltató, és munkavállaló közös érdeke.