Szíves figyelmét fölhívjuk arra, hogy ha 2016.01.01. napját követően hazai, vagy uniós forrásból 25 millió forintot meghaladó támogatást nyer el, akkor az ezen összegből megvalósuló gép-eszközbeszerzése, szolgáltatás-vásárlása, illetve építési beruházása vonatkozásában a vállalkozása közbeszerzés-köteles lesz.

Ha a kötelezővé vált közbeszerzési eljárás mellőzésével valósítja meg a projektet, akkor az arra megkötött szerződések semmisek lesznek, amely esetben egyfelől a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság bírságot szabhat ki, másfelől akár a támogatás szabálytalan felhasználása miatt a projekt meghiúsulhat, és a szabálytalanul fölhasznált összeget vissza kellene fizetnie.