A betegek jogai 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről:

 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 2. Az emberi méltósághoz való jog
 3. A kapcsolattartás joga
 4. A gyógyintézet elhagyásának joga
 5. A tájékoztatáshoz való jog
 6. Az önrendelkezéshez való jog
 7. Az ellátás visszautasításának joga
 8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
  + Tisztelethez való jog
 
Az önrendelkezéshez való jog.
 • A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.”

 • „Joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen, (…) bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.”

Gyakorlat:
Szájsebészeti beavatkozást megelőzően – az esetlegesen felmerülő szövődmények ismertetése után – beleegyező nyilatkozat aláírása

Példa:

a statisztikák szerint az implantátumok 1-2 %-a kilökődik

Az emberi méltósághoz való jog.

 • Diszkréció, együttérzés, megértés, kedvesség
 • Minőségi idő, pontosság
 • Fájdalommentesség
 • Szégyenérzet, félelem oldása
 • Bizalom megalapozása
 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga.

Az egészségügyi dokumentáció tartalma a fogászatban:
Fogászati karton, röntgenképek, gipszminták, kezelési terv, műtéti leírások, fotók, stb.
Archiválási kötelezettség: 5 év
Hozzáférés biztosítása:  a páciens számára az archiválási idő alatt lehetőséget kell biztosítani a dokumentáció megtekintésére, saját költségén másolat készítésére.
Az eredeti példány nem kiadható!

Orvosi titoktartáshoz való jog.
 • A kezeléssel kapcsolatos információk a páciens beleegyezése nélkül sem más orvosnak, sem hozzátartozónak nem adhatók ki
 • A kezelés során készített dokumentumok (pl. fotók, videók) a páciens beleegyezése nélkül nem felhasználhatóak a praxis keretein kívül
 • KIVÉTEL: hatósági szervek – rendőrség, bíróság, ÁNTSZ, igazságügyi orvosszakértők


A tisztelethez való jog (+1)

 • A szakma és kollégák tisztelete
 • A páciens tisztelete

A betegek kötelezettségei.
 • A törvény a betegek védelme mellett biztosítja a praxis védelmét is, a beteg kötelezettségeinek rögzítésén keresztül:
 • Kórtörténet részletes ismertetése
 • Gyógyszer, gyógyhatású készítmény szedése, allergia
 • A kezelési tervben vállalt térítési díj megfizetése, stb.
 

Reklamáció esetén a praxis védelme a beleegyező nyilatkozaton keresztül biztosított!