Év eleji bér-és munkaügyi változásokat taglaló, 5 alkalmas továbbképzésen vesz részt kolléganőnk, Szolvik Éva, ahol az előadók a NAV és az OEP ellenőreit is oktatják. Így első kézből tudhatjuk meg, hogy melyek az ellenőrzések kiemelt területei és nyilván azt is, hogy hogyan lehet az adó- és társadalombiztosítási ellenőrök kutakodásait szabályszerű iratokkal és bizonylatokkal kielégíteni. A legutóbbi továbbképzésen maga az előadó lepődött meg a legjobban azon, hogy nem vettek észre – és így persze nem is oktattak az ellenőröknek sem - egy olyan törvényi joghézagot, ami sok céget veszélyeztet és a másik oldalon meg nagy bevételeket (adóhiány, bírság, késedelmi kamat) eredményezhet. Az ellenőri oktatásból ezeket nem hagyhatják ugyan ki, de egy pár hetes-hónapos előnyhöz talán juthatunk és így időben megtett önellenőrzésekkel elejét vehetjük a bajnak.

Az adóellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésétől kezdődik. A kézbesítés történhet az adóellenőrök személyes megjelenésével, vagy levélben történő kiküldés esetén annak átvételével. Az ellenőrök elmondják és a levélben meg is írják, hogy az adóellenőrzés megkezdését követően önellenőrzésnek már nincsen helye. Ha egy hibát önellenőrzés tár fel, annak csak késedelmi pótlék vonzata van (ami az MNB-alapkamat duplája évente), míg ha ezt az adóellenőrök teszik meg, a késedelmi pótlékon felül az adóhiány 50 %-át bírságként is megállapítják. Nyilvánvaló, hogy adóellenőrzés esetén is olcsóbb, ha még lehet(ne) önellenőrizni.

Mi lesz az iskola-egészségügyi körzetekkel?

Az utóbbi időben fellángolt a vita arról, hogy mit érhet egy praxisjog és hogy megvédi-e a jogalkotó az orvosok szerzett, vagy nem kevés pénzért megvásárolt tulajdonát és az abba a működtetés érdekében végzett beruházásokat? Néhány peres eljárásban született ítélet alapján konferenciákon, továbbképzéseken is fölmerült ez a kérdés, de az ott elhangzott válaszok nem mindig segítettek a tisztánlátásban. Ebben a cikkben megpróbáljuk a praxisjog kérdését a jogi és bírói gyakorlat alapján világosan és átláthatóan bemutatni.

GYAKORLATI KISOKOS

a „gyed extrához”

A „gyed extra” a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden kismama megtalálja a rendelkezések közül azt, ami rá vonatkozik. Azok a tudnivalók is ismertetésre kerülnek, hogy kinek, milyen nyomtatványon, és hová kell benyújtania a kérelmét.