Kedves Ügyfelünk!

2014-től a minimálbér a jelenlegi bruttó 98.000,- Ft-ról bruttó 101.500,- Ft-ra, míg a bérminimum a jelenlegi bruttó 114.000,- Ft-ról bruttó 118.000,- Ft-ra emelkedik. Az emelkedés a járulékokat is érinti, amelyeket az emelt bérek után emelt összegben először a január hónap után február 12-én kell megfizetni, ahogy február elején fizetéskor a magasabb összegű munkabért kell majd megfizetni a munkavállalónak.Időről-időre fölmerül, hogy orvossal, klinikai higiénikussal, asszisztenssel milyen szerződést kössön egy-egy egészségügyi szolgáltató? Sok esetben hallunk, találkozunk megbízási, vállalkozási, közreműködési szerződésekkel, amelyek megfelelő tartalom hiányában aggályosak a tekintetben, hogy nem esetleg munkaviszonyt lepleznek? Mert ha igen, egy ellenőrzés során az ellenőr 5 évre visszamenőleg adó- és járulékhiányt állapíthat meg és ezen kívül bírságot is kiszabhat.

Kedves Ügyfelünk!

 

A cafeteria része az öngondoskodás is - ennek részeként jövőre a jogszabályok nagyobb kedvezményt adnak az egyéni pénztári befizetések után.

Kedves Ügyfelünk!

2014. március 15-én hatályba lép az új Ptk., aminek sérelemdíj elnevezésű rendelkezése vélhetően jelentősen átformálja majd az egészségügyi kártérítési perekben is az eddig a betegek által a vagyoni kártérítés mellett kért nem vagyoni kártérítésnek nevezett kártérítési kérelmek bírói megítélését.

Kedves Ügyfelünk!
A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető, azaz a betegállomány fennállása sem kivétel, nem mentesítő helyzet.  Fontos további szabály, hogy az azonnali hatályú megszüntetésről szóló nyilatkozatot próbaidő alatt nem kell megindokolni.